Studeren met dyslexie

Deze brochure is een aanvulling op de documentaire ‘studeren met dyslexie’. Via deze brochure verneem je nog extra informatie over dyslexie.

Cijfers over het voorkomen van dyslexie, de erfelijke basis, de neuroanatomische onderbouw en de voornaamste theorieën omtrent de oorzaken van dyslexie worden besproken.

Er wordt ook stilgestaan bij moeilijkheden die studenten met dyslexie in het hoger onderwijs ervaren.

Daarbij wordt ook een overzicht gegeven van eventueel bijkomende stoornissen en een overzicht van de tests die voorhanden zijn om dyslexie op jongvolwassen leeftijd vast te stellen. Het belang van een goede attestering wordt benadrukt.

Tot slot wordt het zorgkader binnen het hoger onderwijs geschetst.

De thematiek wordt geconcretiseerd aan de hand van voorbeelden van zorgacties geboden vanuit de Universiteit Gent en de dienst Cursief vzw.

Download de brochure ‘studeren met dyslexie’